Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.

­

Duszniki-Zdrój, 23.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.

Postępowanie wszczęto na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kamińskiego, ul. Rędzińska 11, 54-106 Wrocław.

Decyzja dostępna na stronie bip.duszniki.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                          /-/ Piotr Lewandowski

                                                                                                                                                            

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Anita Bodzińska
Informację wytworzył:Anita Bodzińska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2023 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.01.2023 10:18 Utworzenie dokumentu. (Anita Bodzińska)