Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

­

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej

Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji www.bip.um-dusznikizdroj projekt uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi w roku 2011


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 18 października 2010r.:

pisemnie na adres: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, a nie data stempla pocztowego.

pocztą elektroniczną na adres: rkip@duszniki.pl


Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.


Projekt programu współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 - plik do pobrania w formacie .pdf

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2010 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.10.2010 15:26 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)