Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawieprzyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.

­

Uchwała nr XIV/51/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 27 października 2011 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji ds. Obywatelskich,

Porządku Publicznego, Handlu i Usług.

 

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 39 pkt 3 Statutu Miasta Duszniki-Zdrój,

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju przyjmuje rezygnację radnego Wojciecha Zaczyka z funkcji

członka Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      w Dusznikach-Zdroju

                                                                                           /-/ Jan Śmielak

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawieprzyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2011 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2011 14:52 Utworzenie dokumentu. (Teresa Zarówna)