Poddaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 9.03.2023 do dnia 30.03.2023 roku (21 dni) załączonego obwieszczenia o opracowaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 roku przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoteminowych celem zapoznania się z jego treścią oraz możliwości składania uwag i wniosków.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski DUszniki-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.03.2023 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.03.2023 12:41

Rejestr zmian dokumentu