Duszniki-Zdrój, 28.02.2023 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.

Postępowanie wszczęto na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Paska.

Decyzja dostępna na stronie bip.duszniki.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

  /-/ Piotr Lewandowski

                                                                                                                                                            

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.02.2023 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.02.2023 14:36

Rejestr zmian dokumentu