Zarządzenie Nr 15/2023
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej i czwartej klasy mistrzostwa sportowego  szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Duszniki – Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klasy czwartej szkoły mistrzostwa sportowego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.01.2023 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.01.2023 13:04

Rejestr zmian dokumentu