Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie podaje do publicznej widomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A,31-035 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. na przekroczenie linią kablową średniego napięcia 20kV kablem prowadzonym pod dnem rzeki metodą wykopu otwartego (połówkową), rzeki Bystrzyca Dusznicka.

W załączeniu scan zawiadomienia z szczegółowym opisem.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAWIADOMIENIE
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.12.2022 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.12.2022 12:30

Rejestr zmian dokumentu