Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie do społeczeństawa o wydaniu decyzji pn „Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) – uzupełniające roboty budowlane w zakresie budowli regulacyjnych wraz z usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu” oraz nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.12.2022 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.12.2022 11:29

Rejestr zmian dokumentu