Duszniki-Zdrój, 13.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 20 kV, złącza kablowego 20 kV oraz kanalizacji technologicznej światłowodowej”

na części działek nr 114, AM 5, nr 15, AM 2, obręb Podgórze,

nr 177, AM 5, nr 62, 14, 13, 15, AM 1, obręb Zdrój,

nr 3, AM 1, obręb Wapienniki,

nr 329, AM 11, nr 364, AM 10, nr 338, 335/3, 346, 345/11, 345/5, 337/65, AM 9, nr 102, 119, 120, 121, AM 4, obręb Centrum

Postępowanie wszczęto na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Przemysława Papierza, ul. Marca Polo 37/3, 51-504 Warszawa.

 

Decyzja dostępna jest na stronie bip.duszniki.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                          /-/ Paweł Gawlak

                                                                                                                                                            

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 20 kV, złącza kablowego 20 kV oraz kanalizacji technologicznej światłowodowej” na części działek nr 114, AM 5, nr 15, AM 2, obręb Podgórze, nr 177, AM 5, nr 62, 14, 13, 15, AM 1, obręb Zdrój, nr 3, AM 1, obręb Wapienniki, nr 329, AM 11, nr 364, AM 10, nr 338, 335/3, 346, 345/11, 345/5, 337/65, AM 9, nr 102, 119, 120, 121, AM 4, obręb Centrum.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.10.2022 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.10.2022 09:59

Rejestr zmian dokumentu