Duszniki-Zdrój, dnia 21.09.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że w dniu 16 września 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie ul. Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39.”

Postępowanie wszczyna się na wniosek Gminy Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Panią Jowitę Kędzierską.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                         

Z upoważnienia Burmistrza

SEKRETARZ GMINY

/-/ Karolina Łuszczki

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ul. Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39.”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.09.2022 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.09.2022 14:32

Rejestr zmian dokumentu