Karolina Łuszczki

 

powołana na Zastępcę Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój od 7 grudnia 2015 r.

 

 

 

Kompetencje i zadania Zastępcy Burmistrza:

 

  1. wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów. 
  2.  wykonuje funkcje Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji,
  3.  wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
  4. Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących samodzielnych stanowisk pracy:

 

 

  • d/s. Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  • d/s. Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zarządzania Kryzysowego,
  • d/s. Gospodarki Komunalnej,
  • d/s. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
  • d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Gospodarki Mieszkaniowej

 

 

tel. 0748697660

 e-mail: zastepca@duszniki.pl

 

Zastępca Burmistrza przyjmuje petentów w każdy czwartek
od godziny 9:00-12:00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Za-ca Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.02.2009 17:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.11.2017 07:37