BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszym piętrze  budynku przy ul. Sudeckiej 31  w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 57,40 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni użytkowej 5,70 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 66 AM-6 obręb Wapienniki  o pow. 388 m2 w udziale wynoszącym 2040/10000 (20,40%)

 

Cena wywoławcza: 142 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju /nr 17/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  15.000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki Zdrój Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 08.08.2022 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

oraz na stronie internetowej www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl.  

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

Ponadto określa się:

  • termin wniesienia ceny nabycia nieruchomości do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 16.08.2022 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
/BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Sudeckiej 31 w mieście Duszniki Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.07.2022 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.07.2022 10:37

Rejestr zmian dokumentu