Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
/BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDROJ ogłasza czwarty (przetargi odbyły się 24.02.22r., 7.04.22r., 26.05.22r.) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.06.2022 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.06.2022 11:06

Rejestr zmian dokumentu