Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
/BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci ( przetargi odbyły się 24.02.22r., 7.04.22r.) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.04.2022 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.04.2022 12:33

Rejestr zmian dokumentu

19.04.2022 12:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Fituch)
19.04.2022 12:33 Dodano załącznik "wapienniki.jpg"
(Agnieszka Fituch)
19.04.2022 12:33 Dodano załącznik "16_Wapienniki_2_1_trzeci.doc"
(Agnieszka Fituch)
19.04.2022 12:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Fituch)
19.04.2022 12:31 Usunięto załącznik wapienniki.jpg
(Agnieszka Fituch)
19.04.2022 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Fituch)
19.04.2022 11:51Dokument został odzyskany. (Agnieszka Fituch)
19.04.2022 11:51Dokument został odzyskany. (Agnieszka Fituch)
19.04.2022 11:50Dokument usunięto. (Agnieszka Fituch)
19.04.2022 11:45 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Fituch)