Karolina Łuszczki

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

 1. wykonuje w imieniu Burmistrza funkcje kierownika administracyjnego Urzędu:
  • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeb,
  • opracowuje zakresy czynności dla pracowników,
  • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
  • nadzoruje sprawy kadrowe, gospodarkę etatami,
  • dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • prowadzi kontrolę wewnętrzną w Urzędzie,
  • planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidywanych na ten cel w budżecie gminy,
  • wykonuje obowiązki w granicach udzielanego pełnomocnictwa przez Burmistrza,
 2. współpracuje z Radą i nadzoruje pracę Biura Rady, jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
 3. prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Burmistrza,


tel.: 74 869-76-68

e-mail: sekretarz@duszniki.pl

Sekretarz  Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia pokój nr 11 piętro I.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
sekretarz gminy
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.03.2009 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.07.2023 07:42