Wiesław Bator

Sekretarz Gminy od 01.05.2007 r.

 

 

Urodzony 28 października 1956 r. w Polanicy-Zdroju.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydział Inżynieryjno-Eekonomiczny Przemysłu oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kariera zawodowa :

1978-1989 r. - Huta Szkła Sudety w Szczytnej, od 1990 r. związany z samorządem gminnym Miasta Duszniki-Zdrój.

 

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

1)      wykonuje w imieniu Burmistrza funkcje kierownika administracyjnego Urzędu:

-         opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeb,

-         opracowuje zakresy czynności dla pracowników,

-         sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

-         nadzoruje sprawy kadrowe, gospodarkę etatami,

-         dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,

-         prowadzi kontrolę wewnętrzną w Urzędzie

-         planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidywanych na ten cel w budżecie gminy,

-         wykonuje obowiązki w granicach udzielanego pełnomocnictwa przez Burmistrza,

2)      współpracuje z Radą i nadzoruje pracę Biura Rady, jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,

3)       prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Burmistrza,

 

tel.  074/8697678

wbator@duszniki.pl

Sekretarz  Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w każdy dzień tygodnia
pokój nr 11 piętro I

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
sekretarz gminy
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.03.2009 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.03.2009 14:49