Obowiązujący wzór oferty stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 Października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wzór oferty realizacji zadania publicznego - formularz obowiązujący
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.02.2021 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.02.2022 10:29

Rejestr zmian dokumentu