BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Ogłasza drugi (I-szy przetarg odbył się 24 września 2020r.) przetarg w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Orzechowa 28 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej 47,10 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 17 AM-1 obręb Zdrój o pow. 866 m2 w udziale wynoszącym 2460/10000 (24,60%)

 

Cena wywoławcza: 119 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju /nr 17/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10. 000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki Zdrój Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 26.10.2020 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

oraz na stronie internetowej www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl.  

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

Ponadto określa się:

  • termin wniesienia ceny nabycia nieruchomości do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 2.11.2020 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza drugi (I-szy przetarg odbył się 24 września 2020r.) przetarg w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Orzechowa 28 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej 47,10 m2.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.09.2020 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.09.2020 14:31

Rejestr zmian dokumentu