OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec

 

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dusznikach-Zdroju:

 

1. Uchwały Nr XXXVI/205/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec AM-1, AM-2 w Dusznikach-Zdroju;

 

2. Uchwały Nr XLIII/226/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki, usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec 2.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych, na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój  w terminie do dnia  19.01.2018 r.

     Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec AM-1, AM-2 w Dusznikach-Zdroju;

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki, usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec 2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy wyżej wymienionych projektów planów w terminie  do dnia 19.01.2018 roku.

    Wnioski do projektów planów miejscowych i projektów prognozy należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej  do Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój bp@duszniki.pl z podaniem imienia i nazwiska  oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.12.2017 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.12.2017 08:18

Rejestr zmian dokumentu