DUSZNICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres: 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Rynek 6

tel. 530571069
 

email: dusz.stow@wp.pl

Prezes  - Jolanta Rymarczyk

 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobie niepełnosprawnej lub rodzinie dziecka, w dostępie do informacji poprzez PCPR w Kłodzku oraz pomocy w dostępie do rehabilitacji zdrowotnej.

 

1. Cel podstawowy :

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób niepełnosprawnych dorosłych oraz dzieci, poprawę jakości życia przez zapewnienie pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

2. Cele realizacji działalności :

1. Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych.

2. Kształcenie i oświata w przypadkach indywidualnych.

3.Rehabilitacja społeczna.

2.1.Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych.

1.Wskazanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,

dotyczącego problemu osoby niepełnosprawnej w zakresie informacji o

uprawnieniach.

2.Pomoc w załatwianiu środka transportu do lekarza lub rehabilitację.

3.Współpraca z parafialnym „Caritas” w Dusznikach-Zdroju w celu wypożyczenia

sprzętu osobom niepełnosprawnym.

Efektem spodziewanym w takiej pomocy osobie niepełnosprawnej lub rodzinie

dziecka niepełnosprawnego będzie, zlikwidowanie barier w dostępie do informacji

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

2.2. Kształcenie i oświata w przypadkach indywidualnych.

1.Dokonanie diagnozy ilości dzieci niepełnosprawnych wymagających

indywidualnego korzystania z nauki szkolnej oraz przedszkolnej.

2.Pomoc w umieszczeniu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu i szkole,

z możliwością tworzenia grup integracyjnych .

3.Objęcie opieką psychologiczną i zapewnienie wsparcia pedagogicznego dzieciom

uczęszczającym do ogólnodostępnych placówek oświatowych.

4.Podjęcie próby stworzenia dla dzieci niepełnosprawnych uczących się, pomocy

stypendialnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

5.Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego wymagającego indywidualnej

nauki szkolnej w korzystaniu z pomocy pedagogów.

 

2.3.Rehabilitacja społeczna.

1.Przedsięwzięcia rekreacyjne i kulturalne organizowane dla dzieci niepełnosprawnych

jako imprezy okolicznościowe, oraz organizowanie spotkań dla niepełnosprawnych

dorosłych.

2.Inicjowanie tworzenia klubu wzajemnego wsparcia rodziców dzieci

niepełnosprawnych w celu przezwyciężenia życiowych problemów i wzajemnego

wspierania się doświadczeniem i poradą.

3.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwinięcia opieki

dziennej nad osobami samotnymi, starszymi i niepełnosprawnymi w Domu

Dziennego Pobytu. Wspólna organizacja programów weekendowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
DUSZNICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2009 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.03.2023 09:25