Piotr Lewandowski

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój
od 8 grudnia 2014r.

 

 

Kompetencje i zadania Burmistrza:

 

 

 1. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przypisów określających status Burmistrza.

   

 1. jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,

   

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,

   

 1. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,

   

 1. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

   

 1. wydaje zarządzenia  porządkowe w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym

   

 1. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

   

 1. jest terenowym szefem obrony cywilnej,

   

 1. awansuje pracowników samorządowych wg obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,

   

 1. nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

   

 1. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:


  - Zastępcy Burmistrza,
  - Sekretarza Gminy,
  - Skarbnika Gminy,

   

   

 1. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy:

   

  - Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,

  - d/s Kultury i Turystyki,

  - d/s. Sekretarsko – Kancelaryjnych,

  - Obsługi Prawnej,

  - Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

  - Miejskiego Centrum Reagowania.

 

 

 

tel. 0748697660

 

burmistrz@duszniki.pl

 

 

 

 

Burmistrz Miasta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek 
od godziny 9:30 do godziny 16:00,
w razie nieobecności Burmistrza przyjmuje Zastępca Burmistrza

Pokój nr 10 I p

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Burmistrz
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.02.2009 18:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.08.2019 11:52