Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
S P R A W O Z D A N IE Z WYKORZYSTANYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ DUSZNIKI-ZDRÓJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI ORAZ POZOSTAŁYCH ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROKU 2012 .
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.04.2013 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.03.2019 10:33

Rejestr zmian dokumentu