ZARZĄDZENIE Nr 08/2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 27-01-2012 r.
W sprawie : Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Dusznikach Zdroju.


Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :


§ 1


Z dniem 29 Listopada 2010 roku powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach Zdroju w następującym składzie :1. Maria Lis - Przewodnicząca Komisji,

2. Elżbieta Buc - Sekretarz

3. Michał Słabicki - Członek

4. Izabela Gajowiak – Członek

5. Barbara Kordonowicz – Członek

6. Wojciech Kuklis - Członek

7. Katarzyna Łuczko – Członek

8. Anna Witkowska - Członek


§ 2


Traci moc Zarządzenie nr 75/2010 burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 29Listopada 2010 r w sprawie : Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach Zdroju.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciaPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
skład komisji
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.03.2009 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.06.2012 08:58

Rejestr zmian dokumentu