Zarządzenie Nr 47/2022
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 09 maja 2022 r.


w sprawie: powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dusznikach - Zdroju


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(to jest Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) art. 41 ust. 3-4 ustawy z dnia 26
października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (to jest Dz. U.
z 2019 roku poz. 2277 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

 

§ 1


Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie
Miejskim w Dusznikach-Zdroju w następującym składzie :

1. Maria Lis - Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Paluch - Sekretarz
3. Paweł Michoń - Członek
4. Beata Sujak - Członek


§ 2


Traci moc Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 02-09-2015 roku w
sprawie składu powołanej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Dusznikach-Zdroju

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

/-/ Piotr Lewandowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
skład komisji
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.03.2009 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.08.2023 13:52

Rejestr zmian dokumentu